თამარ აბულაძე


სამუშაო ადგილი


საიდენტიფიკაციო ნომერი სახელწოდება ფაქტობრივი მისამართი საკონტაქტო ტელეფონი ვებ-გვერდი ძირითადი/არაძირითადი საბუღალტრო მომსახურების განმახორციელებელი იურიდიული პირი
404504327 შპს რუსელოის მთაწმინდის რაიონი, ბროსეს ქ., N 2, საოფისე ფართი N21 +995322244060 www.rusalloys.com ძირითადი არა
205272275 შპს სი-ეიჩ აუდიტ გრუპი ქ. თბილისი, ბელიაშვილის 145, მე-4 სართული, #1 +995577729988 არაძირითადი დიახ

განგრძობითი განათლება


წელი პროფესიული ორგანიზაციის სახელწოდება განგრძობითი განათლების სარეგისტრაციო N დასაწყისი დასასრული
2017 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-001/17 2017-11-06 2017-11-17