2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საბუღალტრო ფირმები

ავტორიზაცია | რეგისტრაციარეგისტრაციის ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება საკონტაქტო ინფორმაცია
SARAS-AF-698248 405271370 შპს თუდეი ექაუნთ სრულად
SARAS-AF-526803 202345239 შპს იმიჯი სრულად
SARAS-AF-760257 405529931 შპს ინფაინანსი სრულად
SARAS-AF-122496 206338685 შპს კანდელაკი აუდიტ კონსალტინგი სრულად
SARAS-AF-751153 426117267 შპს კაპიტალ ექაუნთინგ სრულად
SARAS-AF-284966 406202461 შპს კაპიტალი სრულად
SARAS-AF-445748 400140744 შპს კატენა სრულად
SARAS-AF-475603 416374275 შპს კონსალთ სრულად
SARAS-AF-612962 404961387 შპს კონსალტი სრულად
SARAS-AF-643320 405385934 შპს კონსალტინგ ენთი სრულად

ყველა ჩანაწერი : 265