ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-201198 გვეტაძე მაია ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-855908 გიგოლაშვილი ეკატერინე შპს აუდიტორული ფირმა ერა სრულად
SARAS-A-967108 გლოველი მზია შპს ბიურო აუდიტი სრულად
SARAS-A-788721 გობეჩია ნონა ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-429918 გოგალაძე ირმა შპს IG GROUP სრულად
SARAS-A-674437 გოგია ეთერი შპს აუდიტი XXI სრულად
SARAS-A-874812 გოგიბერაშვილი ირაკლი შპს ბათაუდიტი სრულად
SARAS-A-507845 გოგილაშვილი კახაბერ შპს უნივერსალ აუდიტ კომპანი სრულად
SARAS-A-269136 გოგობერიშვილი მარინა ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-938720 გოგოლაძე სერგო ინდივიდუალურად სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 442