სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-482750 გელაშვილი მარჩელო შპს იუაი სრულად
SARAS-A-180774 გელენიძე ავთანდილ შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სრულად
SARAS-A-952645 გვაზავა ოთარ შპს ბიურო აუდიტი სრულად
SARAS-A-110634 გვეტაძე დავით სს ფი ქეი ეფ კაიზენი სრულად
SARAS-A-201198 გვეტაძე მაია ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-967108 გლოველი მზია შპს ბიურო აუდიტი სრულად
SARAS-A-788721 გობეჩია ნონა ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-429918 გოგალაძე ირმა შპს IG GROUP სრულად
SARAS-A-674437 გოგია ეთერი შპს აუდიტი XXI სრულად
SARAS-A-874812 გოგიბერაშვილი ირაკლი შპს ბათაუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 449