2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-245965 გევორგიანი ირინა შპს KPMG Georgia სრულად
SARAS-A-180774 გელენიძე ავთანდილ შპს აუდიტორული ფირმა მელიტა სრულად
SARAS-A-952645 გვაზავა ოთარ შპს ბიურო აუდიტი სრულად
SARAS-A-201198 გვეტაძე მაია ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-855908 გიგოლაშვილი ეკატერინე შპს აუდიტორული ფირმა ერა სრულად
SARAS-A-967108 გლოველი მზია შპს ბიურო აუდიტი სრულად
SARAS-A-788721 გობეჩია ნონა ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-429918 გოგალაძე ირმა შპს IG GROUP სრულად
SARAS-A-674437 გოგია ეთერი შპს აუდიტი XXI სრულად
SARAS-A-874812 გოგიბერაშვილი ირაკლი შპს ბათაუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444