ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-548195 ბოჭოიძე თამარ ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-107629 ბოჭორიშვილი ლალი ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-223994 ბუბაშვილი ალექსი შპს Audit Consulting Group სრულად
SARAS-A-807255 ბუკია თამაზ ინდივიდუალურად მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-A-691189 ბულავრიშვილი თამაზ ინდივიდუალურად მეხუთე კატეგორია სრულად
SARAS-A-237748 ბულაური ციური შპს ექსპერტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-537093 ბუქური ციალა ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-821384 ბუჩუკური ელისაბედ ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-317552 ბუჩუკური მართა ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-923705 გაბათაშვილი გიორგი ინდივიდუალურად სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 443