2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-660546 ბერიძე ლევან ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ, I სრულად
SARAS-A-273513 ბერიძე რომილ შპს პრესტიჟ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-603401 ბერულავა დალი ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-861732 ბექაური ლელა შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად
SARAS-A-866079 ბექაური გურამ შპს ჩოხი სრულად
SARAS-A-586047 ბიბიჩაძე დავით ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-988241 ბისეიშვილი ბესიკ შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
SARAS-A-102512 ბიწაძე მარიამი შპს აუდიტი 2012 სრულად
SARAS-A-355324 ბოგაჩევი ინგა შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
SARAS-A-178804 ბოლქვაძე არჩილ ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444