2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-491088 ბატიაშვილი ეკატერინე შპს ჯიემ აუდიტი სრულად
SARAS-A-226379 ბაქრაძე გოჩა შპს ბიზნესინფო-2008 სრულად
SARAS-A-998554 ბაჯაძე ვახტანგი შპს აუდიტ-სერვის-ცენტრი სრულად
SARAS-A-239273 ბედინეიშვილი მარინა შპს რეალ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-441025 ბეჟანიშვილი მაკა შპს ინთერნეიშენალ ბიზნეს ფართნერს სრულად
SARAS-A-384413 ბერაძე ვიაჩესლავ შპს აუდიტის სტანდარტი სრულად
SARAS-A-240325 ბერაძე კობა შპს კომპაუდი სრულად
SARAS-A-699523 ბერაძე გელა შპს ბრაზერს სრულად
SARAS-A-324031 ბერიშვილი ავთანდილ ინდივიდუალურად არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-A-247706 ბერიშვილი გიორგი შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444