ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-117835 ახობაძე ოთარ შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად
SARAS-A-714873 აჯიაშვილი მეგი შპს აუდიტი და ფინანსური კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-263143 ბაკაშვილი ნიკოლოზ შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-859169 ბაკაშვილი რატი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-405399 ბაკაშვილი დალი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-117605 ბაკურაძე ლევან ინდივიდუალურად მეოთხე კატეგორია სრულად
SARAS-A-930132 ბალანჩივაძე ნადია შპს ელიტაუდიტი სრულად
SARAS-A-433241 ბალახაშვილი ზვიადი შპს ქუდოს ჯორჯია სრულად
SARAS-A-149704 ბარიშვილი გიორგი შპს თქვენი მრჩეველი სრულად
SARAS-A-491088 ბატიაშვილი ეკატერინე მიმდინარეობს შესწავლა სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444