2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-803882 ანსიანი გურამ ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-418239 არევაძე დიმიტრი შპს მოდერნ აუდიტი სრულად
SARAS-A-740294 ართმელაძე ზურაბ შპს აუდიტ-არტი სრულად
SARAS-A-956336 არსენაშვილი ამირან შპს რიალ აუდიტი სრულად
SARAS-A-863329 ასლამაზაშვილი გიორგი შპს ეკონომაუდიტი სრულად
SARAS-A-768297 ასლანიკაშვილი მაია ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-104236 აფრიაშვილი ანა ინდივიდუალურად არასავალდებულო სდპ, I, II სრულად
SARAS-A-866328 აფციაური ელისო ინდივიდუალურად არასავალდებულო კი სდპ, I, II სრულად
SARAS-A-804428 აფხაზიშვილი ზვიადი შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად
SARAS-A-479571 აქირთავა ზურაბი შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444