ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-418239 არევაძე დიმიტრი შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-740294 ართმელაძე ზურაბ შპს აუდიტ-არტი სრულად
SARAS-A-956336 არსენაშვილი ამირან შპს რიალ აუდიტი სრულად
SARAS-A-863329 ასლამაზაშვილი გიორგი შპს ეკონომაუდიტი სრულად
SARAS-A-104236 აფრიაშვილი ანა ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-866328 აფციაური ელისო ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-804428 აფხაზიშვილი ზვიადი შპს აუდიტ-გ.მ. სრულად
SARAS-A-479571 აქირთავა ზურაბი შპს ზ & ჯ კონსულტანტი სრულად
SARAS-A-760479 ახვლედიანი ზვიადი შპს რასელ ბედფორდ ეიეისი სრულად
SARAS-A-117835 ახობაძე ოთარ შპს აუდიტორული ფირმა ალტერ ეგო სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 442