2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-170116 აბულაძე იოსებ ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-931156 აბუსერიძე ლევან ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-644062 აბუსერიძე თამაზ შპს DLT-A აუდიტი სრულად
SARAS-A-311380 აგლაძე ლევანი შპს თი-ემ-სი სრულად
SARAS-A-270658 ადუაშვილი თეა ინდივიდუალურად არასავალდებულო სდპ, I, II სრულად
SARAS-A-467584 ავეტისიანი ლიალია შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
SARAS-A-546715 აკოლაშვილი მაკა შპს აი.ჯი.ეფ სრულად
SARAS-A-609610 ალადაშვილი ბაქარ შპს აუდიტის და შეფასების სახლი სრულად
SARAS-A-251650 ალანია ნანა შპს აუდიტ-ექსპერტი სრულად
SARAS-A-451284 ამანათაშვილი ქეთევან შპს ქეი აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444