სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-990491 დარჯანია ნინო შპს აუდიტ-ცენტრი 2007 სრულად
SARAS-A-552459 დევდარიანი თამარ შპს ეი ელ ეს სრულად
SARAS-A-145825 დევიძე ვასილ ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-435508 დვალი მანუჩარ ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-483628 დიდბარიძე გედევან შპს აუდიტი 2012 სრულად
SARAS-A-782904 დოლიძე ვალერი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-105441 დოლიძე ელენე შპს აუდიტსერვისი 2009 სრულად
SARAS-A-486613 დოღონაძე ომარი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-921832 ებანოიძე ნოდარ შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-587364 ელაშვილი ნანა შპს ექსპრეს აუდიტი 2 სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 454