2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-552459 დევდარიანი თამარ შპს ეი ელ ეს სრულად
SARAS-A-145825 დევიძე ვასილ ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-435508 დვალი მანუჩარ ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-483628 დიდბარიძე გედევან შპს აუდიტი 2012 სრულად
SARAS-A-782904 დოლიძე ვალერი ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-105441 დოლიძე ელენე შპს აუდიტსერვისი 2009 სრულად
SARAS-A-486613 დოღონაძე ომარი ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-921832 ებანოიძე ნოდარ შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-587364 ელაშვილი ნანა შპს ექსპრეს აუდიტი 2 სრულად
SARAS-A-978846 ელიზბარაშვილი დიმიტრი შპს დ და გ აუდიტი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 446