სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-782904 დოლიძე ვალერი ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-105441 დოლიძე ელენე შპს აუდიტსერვისი 2009 სრულად
SARAS-A-486613 დოღონაძე ომარი ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-921832 ებანოიძე ნოდარ შპს ინტელექტ-აუდიტი სრულად
SARAS-A-587364 ელაშვილი ნანა შპს ექსპრეს აუდიტი 2 სრულად
SARAS-A-978846 ელიზბარაშვილი დიმიტრი შპს დ და გ აუდიტი სრულად
SARAS-A-933472 ექვთიმიშვილი სოლომონი შპს ს.ბ. ფინანს-სერვისი სრულად
SARAS-A-155394 ვანიძე რეზო შპს ბუღალტრული, აუდიტორული და საგადასახადო მართვის ჯგუფი სრულად
SARAS-A-518452 ვარდიძე ბელა ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-241176 ვედიაშვილი გულნარა შპს მოორ ეიბისი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 438