2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-409732 გუტიძე იზაბელა შპს TBA Group სრულად
SARAS-A-113046 დავითაია თინათინ შპს იუ ეიჩ ვაი სრულად
SARAS-A-203341 დავითაშვილი ლაშა შპს ბონდო დავითაშვილი-კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-721631 დავრაშელიძე ირინე შპს აუდიტ ლუქს სერვისი სრულად
SARAS-A-356681 დათიაშვილი კონსტანტინე შპს კონსაუდი სრულად
SARAS-A-506610 დათიაშვილი დიმიტრი შპს კონსაუდი სრულად
SARAS-A-992519 დარაშვილი ბესიკ ინდივიდუალურად არასავალდებულო სდპ, I, II სრულად
SARAS-A-735032 დარსაველიძე დავით შპს ბიდიო აუდიტი სრულად
SARAS-A-827520 დარციმელია ნანა შპს ნანო აუდიტი სრულად
SARAS-A-990491 დარჯანია ნინო შპს აუდიტ-ცენტრი 2007 სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 446