სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-356681 დათიაშვილი კონსტანტინე შპს კონსაუდი სრულად
SARAS-A-506610 დათიაშვილი დიმიტრი შპს კონსაუდი სრულად
SARAS-A-992519 დარაშვილი ბესიკ ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-735032 დარსაველიძე დავით შპს ბიდიო აუდიტი სრულად
SARAS-A-827520 დარციმელია ნანა შპს ნანო აუდიტი სრულად
SARAS-A-990491 დარჯანია ნინო შპს აუდიტ-ცენტრი 2007 სრულად
SARAS-A-552459 დევდარიანი თამარ შპს ეი ელ ეს სრულად
SARAS-A-145825 დევიძე ვასილ ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-435508 დვალი მანუჩარ ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-483628 დიდბარიძე გედევან შპს აუდიტი 2012 სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 438