სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-106751 გულუა გიორგი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-314279 გულუა ნონა მიმდინარეობს შესწავლა სრულად
SARAS-A-831220 გუმბერიძე ქეთევან შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-982542 გურაბანიძე მზევინარი შპს აუდიტორული კომპანია ალსო სრულად
SARAS-A-413950 გურგენიძე მარიამი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-702964 გურული მარეხი შპს ქაუნთინგ-ჰაუს სრულად
SARAS-A-409732 გუტიძე იზაბელა შპს TBA Group სრულად
SARAS-A-113046 დავითაია თინათინ შპს იუ ეიჩ ვაი სრულად
SARAS-A-203341 დავითაშვილი ლაშა შპს ბონდო დავითაშვილი-კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-721631 დავრაშელიძე ირინე შპს აუდიტ ლუქს სერვისი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 438