სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-732657 გორელიშვილი მანანა ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-670835 გრიგალაშვილი ლევან შპს ბესტ აუდიტი სრულად
SARAS-A-236506 გრიგალაშვილი ზაზა შპს აუდიტორული კომპანია GRB სრულად
SARAS-A-162778 გულორდავა იზა შპს Accept სრულად
SARAS-A-106751 გულუა გიორგი შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-314279 გულუა ნონა შპს კონსალტინგ პორტი სრულად
SARAS-A-831220 გუმბერიძე ქეთევან შპს აუდიტორული ფირმა ბაკაშვილი და კომპანია სრულად
SARAS-A-982542 გურაბანიძე მზევინარი შპს აუდიტორული კომპანია ალსო სრულად
SARAS-A-413950 გურგენიძე მარიამი ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-702964 გურული მარეხი შპს ქაუნთინგ-ჰაუს სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 454