ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი დასახელება ძირითადი სამუშაო ადგილი მონიტორინგის შედეგები სრული ინფორმაცია
SARAS-A-156146 გოგოლაძე ია შპს აუდიტორიული კომპანია "იაკო" სრულად
SARAS-A-486734 გოგოლიშვილი ირაკლი შპს სტორნო აუდიტი სრულად
SARAS-A-715044 გოგოჭური დავით ინდივიდუალურად სრულად
SARAS-A-908746 გოგსაძე ლია შპს ლ.გ. აუდიტორული კომპანია სრულად
SARAS-A-466718 გოდერძიშვილი დავით ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-194732 გორგიშელი ინგა შპს ვეგა სრულად
SARAS-A-732657 გორელიშვილი მანანა ინდივიდუალურად კატეგორიის გარეშე სრულად
SARAS-A-670835 გრიგალაშვილი ლევან შპს ბესტ აუდიტი სრულად
SARAS-A-236506 გრიგალაშვილი ზაზა შპს აუდიტორული კომპანია GRB სრულად
SARAS-A-550792 გრიგალაშვილი ეკა შპს ფინანსური მართვის ჯგუფი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 442