2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე


სარეგისტრაციო ნომერი გვარი სახელი ძირითადი სამუშაო ადგილი უფლებამოსილება ჩატარდა მონიტორინგი შეზღუდვა სრული ინფორმაცია
SARAS-A-865011 აბაიაძე მიხეილ შპს მოორ ეიბისი სრულად
SARAS-A-316971 აბაიაძე ედუარდი შპს მოორ ეიბისი სრულად
SARAS-A-417263 აბაიაძე სოფიო შპს მოორ ეიბისი სრულად
SARAS-A-814430 აბრალავა ვალერი შპს კომპაუდი სრულად
SARAS-A-240561 აბრამაშვილი კარლო შპს აუდიტი + სრულად
SARAS-A-732013 აბრამიძე ნათელა ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-935899 აბულაძე მანანა ინდივიდუალურად სავალდებულო სდპ სრულად
SARAS-A-377251 აბულაძე მარინა შპს მილენიუმ აუდიტ კონსალტინგი სრულად
SARAS-A-723980 აბულაძე ვახტანგ შპს ექსპერტ-აუდიტი ვაგადი სრულად
SARAS-A-633625 აბულაძე თამარ შპს სი-ეიჩ აუდიტ გრუპი სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 444