ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

Another Meeting within European Union - Council of Europe Project

The meeting for the Eastern Partnership countries held within the Program - “Partnership for Good Governance” PGG III (2023-2027) - aimed to overview the main achievements of PGG II and to present the projects foreseen for PGG III

read more

SARAS Meets with Board Members

The purpose of the meeting was to present the main challenges and strategic objectives of SARAS to the Accounting, Reporting and Auditing Board

read more

For the Attention of PIEs and Enterprises/Groups of the First Category

The organizing committee of the Best Annual Report and Transparency Award (BARTA), with the support of SARAS and Accounting Reform’s Stakeholders’ Foundation (RSF), prepared a survey for PIEs and enterprises/groups of the first category

read more

Within the frames of the European Union’s Black Sea Cross-Border Cooperation Program the Applications of the Beneficiaries have Started

Regarding the applications, on April 6 and 11, two webinars will be held for interested persons

read more

Updated version of the International Code of Ethics for Professional Accountants is published on SARAS web page

SARAS adopted the 2022 edition of International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) promulgated by IFAC

read more

The inter-agency Delegation of Georgia launches consultations with the European Commission in Brussels within the Enlargement Package

The visit marked the start of inter-agency consultations with the European Commission within the enlargement package, to agree on specific steps and measures for greater sectoral and institutional rapprochement on the way to Georgia's integration with the European Union

read more