ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


Registration Number Surname Name Primary working place Monitoring Results Full information
SARAS-A-865011 Abaiadze Mikheil Moore abc LLC View
SARAS-A-316971 Abaiadze Eduard Moore abc LLC View
SARAS-A-417263 Abaiadze Sophio Moore abc LLC View
SARAS-A-814430 Abralava Valeri Compaudi L.T.D View
SARAS-A-240561 Abramashvili Karlo ,,Auditi +" L.T.D View
SARAS-A-732013 Abramidze Natela Individually Without Category View
SARAS-A-935899 Abuladze Manana Individually Without Category View
SARAS-A-377251 Abuladze Marina millennium audit consulting ltd View
SARAS-A-723980 Abuladze Vakhtang EQSPERT-AUDIT VAGADI LTD View
SARAS-A-633625 Abuladze Tamar CH Audit Group View

Record Per Page: 442