ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

Mission, Vision and Values

Mission: 
Enhance transparency, quality and reliability of financial and management information for making effective economic decisions through implementation of international standards.

Vision:
Transparent environment is a precondition for country’s development

Values:

  • be trustworthy, objective and unbiased
  • be attentive to needs of the stakeholders and be quick in response
  • support learning and quality development
  • research and establish best oversight practices
  • be open for cooperation to achieve common goals

Trust creates opportunities!