ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


Registration Number IDENTIFICATION NUMBER NAME Monitoring Results Full information
SARAS-F-914029 236076795 "Mari" L.T.D Fifth Category View
SARAS-F-847960 401966306 Audit Consulting Group L.T.D Fifth Category View
SARAS-F-846527 204420803 Auditi XXI L.T.D Fifth Category View
SARAS-F-720899 445392682 EQSPERT-AUDIT VAGADI LTD Without Category View
SARAS-F-815072 406067697 Georgian Audit Company GAC L.T.D Fifth Category View
SARAS-F-138290 204566031 L.T.G Consalting Without Category View
SARAS-F-735944 419982077 LTD Pulsi-XXI Fifth Category View
SARAS-F-539729 419617409 M Audit L.T.D Fifth Category View
SARAS-F-261225 245613876 Storno Audit L.T.D Fourth Category View
SARAS-F-580433 242734136 "Audit-Extra" L.T.D Without Category View

Record Per Page: 269