სტანდარტების გამოყენებამდე გთხოვთ, გაეცნოთ მითითებას საავტორო უფლებების შესახებ!


2015 year

სარედაქციო ცვლილება

IFRS Standards