ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

Recruitment

SARAS is largely responsible for State Oversight and Development of Accounting, Reporting and Auditing in Georgia.

The key functions of SARAS include:

- Administering the State Register of auditors/audit firms;
- Administering the Registry of entities’ financial and management statements;
- Implementing the financial reporting and auditing standards;
- Performing quality control system monitoring with respect to audit services;
- Recognition and monitoring of certification programs, examination processes and continuous education courses.


Our work is based on principles of justice, legality, respect, dignity and publicity.

The benefits of working in SARAS:

- Professional and career development opportunities;
- Modern and creative workplace environment.Positions Link Deadline