ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

Contact us

Address: 1 Aleksidze St, Tbilisi Georgia
Send an email to the service

Phone:
+(995) 595 174 106, + (995) 599 380 079 - Regarding reporting,
+(995) 557 930 829 - Regarding audit and professional education
+(995) 599 912 728 - Regarding anti-money laundering

Available on working days from 10:00 to 17:00 (Break from 13:00 to 14:00)