ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.


Registration Number IDENTIFICATION NUMBER NAME Monitoring Results Full information
SARAS-F-347218 404862074 Audit-darbazi LLC Without Category View
SARAS-F-268550 212695831 Auditeqspert 96 Ltd Without Category View
SARAS-F-188269 405063880 AUDITEX L.T.D Fourth Category View
SARAS-F-659986 202365127 AUDIT-EXPERT LTD Without Category View
SARAS-F-149730 226528941 AUDIT-GM LTD Without Category View
SARAS-F-340285 427716910 Auditi L.T.D Without Category View
SARAS-F-619837 212889855 Auditing Company GRB L.T.D Fifth Category View
SARAS-F-570954 402027463 Auditing firm "IRMA" Ltd Fifth Category View
SARAS-F-338904 204419432 AUDIT-LOGIC LTD Without Category View
SARAS-F-206986 438731749 Auditor company "Iako" Ltd View

Record Per Page: 269