მურთაზ აბაკელია


Place of Work


Identification Number Name Factual Address Contact Phone Number Web-page Major/Minor Accounting Firm
219982400 შპს ზუგდიდის სუპერმარკეტი შოთა რუსთაველის ქ., #96 ძირითადი არა

Continuing Education


Year Name of Professional Organization Continuing Education Registration N Start Date End Date
2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-008/20 2020-09-21 2020-11-14