ქეთევან აბაზაძე


Place of Work


Identification Number Name Factual Address Contact Phone Number Web-page Major/Minor Accounting Firm
404437695 შპს KPMG Georgia თბილისი, ჯი ემ თი პლაზა, მე-5 სართული, თავისუფლების მოედანი 4 +995322935713 www.kpmg.ge ძირითადი დიახ

Continuing Education


Year Name of Professional Organization Continuing Education Registration N Start Date End Date
2020 საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია SARAS-CPD-008/20 2020-09-21 2020-11-14