სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-338904 204419432 შპს აუდიტ-ლოჯიქ სრულად
SARAS-F-553942 200255918 შპს აუდიტორი + სრულად
SARAS-F-365506 404517778 შპს აუდიტორი და პარტნიორები სრულად
SARAS-F-206986 438731749 შპს აუდიტორიული კომპანია "იაკო" სრულად
SARAS-F-358275 205274763 შპს აუდიტორნი სრულად
SARAS-F-893881 205289178 შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური "მედიატორი" სრულად
SARAS-F-544735 211358519 შპს აუდიტორული და საკონსულტაციო სამსახური ემჯიაი მედიატორი სრულად
SARAS-F-619837 212889855 შპს აუდიტორული კომპანია GRB სრულად
SARAS-F-177304 441555078 შპს აუდიტორული კომპანია LDG სრულად
SARAS-F-742875 412682770 შპს აუდიტორული კომპანია ალსო სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 267