სარეგისტრაციო ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომერი დასახელება სრული ინფორმაცია
SARAS-F-281925 245626194 შპს ბათაუდიტი სრულად
SARAS-F-128798 404870430 შპს ბალანს-ჯგუფი სრულად
SARAS-F-835448 202186035 შპს ბასტიონი სრულად
SARAS-F-329406 211325056 შპს ბეიკერ ტილი ჯორჯია სრულად
SARAS-F-735247 404884005 შპს ბესტ აუდიტი სრულად
SARAS-F-586073 405145221 შპს ბი ეს კონსალტინგი სრულად
SARAS-F-114094 205145403 შპს ბიდიო აუდიტი სრულად
SARAS-F-972332 401993009 შპს ბიზნეს აუთსორსი სრულად
SARAS-F-836276 251721132 შპს ბიზნეს კონსალტინგი და აუდიტი სრულად
SARAS-F-394584 406041073 შპს ,,ბიზნეს კონსულტაცია, აღრიცხვა, აუდიტი" სრულად

ჩანაწერი გვერდზე: 269