2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 28.05.2024 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 31.01.2024 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 12.12.2023 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 07.03.2023 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 13.10.2022 00:00:00
სამსახურში კონკურსის შედეგების შესახებ 14.07.2022 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 04.05.2022 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 19.10.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1 05.07.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 2 05.07.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1 03.02.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 2 03.02.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1 02.07.2020 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 2 02.07.2020 00:00:00
სამსახურში კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა 21.07.2020 00:00:00