საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 19.10.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1 05.07.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 2 05.07.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1 03.02.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 2 03.02.2021 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 1 02.07.2020 00:00:00
ინფორმაცია კონკურსის შედეგების შესახებ 2 02.07.2020 00:00:00
სამსახურში კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა 21.07.2020 00:00:00