საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ (2020 წელი) 27.04.2021 00:00:00
ინფორმაცია განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ (2019 წელი) 24.07.2020 00:00:00