საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი 09.07.2020 00:00:00