საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
სამსახურის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელების შესახებ ინფორმაცია 09.07.2020 00:00:00