2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
2016 წლის საქმიანობის ანგარიში 09.07.2020 00:00:00
2017 წლის საქმიანობის ანგარიში 09.07.2020 00:00:00
2018 წლის საქმიანობის ანგარიში 09.07.2020 00:00:00
2019 წლის საქმიანობის ანგარიში 09.07.2020 00:00:00
2020 წლის საქმიანობის ანგარიში 05.07.2021 00:00:00
2021 წლის საქმიანობის ანგარიში 14.07.2022 00:00:00
2022 წლის საქმიანობის ანგარიში 28.05.2024 00:00:00
2023 წლის საქმიანობის ანგარიში 28.05.2024 00:00:00