ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

საჯარო ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილი
სამსახურის ფუნქციები 09.03.2023 00:00:00
სამსახურის სტრუქტურა 19.03.2024 00:00:00
სამსახურის სტრუქტურა 07.03.2023 00:00:00
სამსახურის სტრუქტურა 09.07.2020 00:00:00
სამსახურის ფუნქციები 09.07.2020 00:00:00