2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურმა, აუდიტის კომიტეტებისა და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებთან, საინფორმაციო შეხვედრა გამართა

აუდიტის კომიტეტებისა და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებისთვის გამართული ყოველწლიური ღონისძიების ჩატარებით, სამსახური მიზნად ისახავს აუდიტის კომიტეტების ეფექტური ფუნქციონირებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნას და მათთვის ეფექტური რჩევების მიწოდებას საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად, რაც მათ დაეხმარებათ უკეთესად განახორციელონ გარე და ასევე შიდა აუდიტორის საქმიანობის ზედამხედველობა.
ღონისძიებას სამსახურის, აუდიტისა და პროფესიული განათლების ზედამხედველობის დეპარტამენტის თანამშრომლები და მოწვეული ექსპერტები უძღვებოდნენ. 
შეხვედრაზე საქართველოში აუდიტის კომიტეტების განვითარების მიზნებისთვის სარეკომენდაციო საკითხები იქნა განხილული. მომხსენებლებმა, აუდიტის კომიტეტებისა და სამეთვალყურეო საბჭოების წევრებს, ინფორმაცია მიაწოდეს ისეთ თემებზე, როგორიცაა მდგრადობის ანგარიშგება და აუდიტის კომიტეტების გაზრდილი როლი, აუდიტის კომიტეტის მიერ შიდა აუდიტის შეფასება, მონიტორინგის შედეგად აუდიტორთა შეფასების ახალი სისტემა, აუდიტის რეგულატორებისა და აუდიტის კომიტეტების ურთიერთობის საერთაშორისო პრაქტიკა. ასევე, საინიციატივო ჯგუფის მხრიდან, დამსწრე საზოგადოებისათვის წარდგენილ იქნა აუდიტის კომიტეტების წევრთა ასოციაციის შექმნის ინიციატივა, აღნიშნულ ასოციაციაში გაწევრიანების საჭიროებები და წევრობისგან მოსალოდნელი სარგებელი.   
აუდიტის კომიტეტების ეფექტიანი ფუნქციონირების ხელშეწყობისათვის, სამსახური პარტნიორებთან ერთად აქტიურად განაგრძობს მუშაობას. 
თემასთან დაკავშირებით სხვა სიახლე იხილეთ:

„აუდიტის კომიტეტების ძირითადი გამოწვევები კორპორაციულ მართვაში“ - სამსახურმა და მსოფლიო ბანკმა ღონისძიება გამართეს.