2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სდპ-ებისა და პირველი კატეგორიის საწარმოების/ჯგუფების გამოკითხვის შედეგები გამოქვეყნდა

მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტი და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდი წარმოგიდგენთ გამოკითხვის შედეგებს, რომელიც ჩატარდა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ხელშეწყობით და მიზნად ისახავდა საუკეთესო წლიური ანგარიშის და გამჭვირვალობის ჯილდოს (BARTA) კონკურსის შემდგომ განვითარებას, აგრეთვე ხელშეწყობის იმ მიმართულებების გამოვლენას, რაც კომპანიებს ანგარიშგების დახვეწაში დაეხმარება.

გამოკითხვაში მონაწილეობა მიიღო 37 კომპანიამ, მათ შორის 22-მა საზოგადოებრივი დაინტერესების პირმა და 15-მა პირველი კატეგორიის საწარმომ.

გამოკითხულთა უმეტესობა აპირებს მიიღოს  მონაწილეობას BARTA-ს კონკურსში. 

გამოკითხულთა აზრით კონკურსში გამარჯვებამ კომპანიას შეუძლია მოუტანოს მეტი ნდობა, საზოგადოებრივი აღიარება და მეტი ინვესტიცია, ხოლო კონკურსში მონაწილეობისთვის ახალი კომპანიები შეიძლება წაახალისოს ანგარიშგების გამჭვირვალობის და BARTA-ს თაობაზე საზოგადოებისთვის მეტი ინფორმაციის მიწოდებამ, აგრეთვე მონაწილე კომპანიებისთვის შესაბამის თემატიკაზე დამატებითი ტრენინგების ჩატარებამ.

კონკურსის ორგანიზატორები მადლობას უხდიან გამოკითხვაში მონაწილე ყველა რესპონდენტს.

შეგახსენებთ, რომ BARTA-ს 2023 წლის დაჯილდოების კონკურსი უკვე დაიწყო. მასში მონაწილეობა სპდ-ების გარდა შეუძლიათ უკვე პირველი კატეგორიის საწარმოებს და ჯგუფებს.