2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

IFIAR-ისა და PCAOB-ის ორგანიზებით, ყოველწლიური პლენარული სხდომა გაიმართა

2023 წლის 25-27 აპრილს, აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმისა (IFIAR) და საჯარო კომპანიების აღრიცხვის ზედამხედველობის საბჭოს (PCAOB) ორგანიზებით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, IFIAR-ის წევრი ქვეყნებისთვის ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებას, სხვა საზედამხედველო ორგანოების წარმომადგენლებთან ერთად, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. 

IFIAR-ი წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის პლენარულ სხდომას ყოველწლიურად მართავს, რათა ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკითხები, აუდიტის პროფესიაში არსებული გამოწვევები და აუდიტის მდგრადი ხარისხის მისაღწევად საჭირო სტრატეგიული მიდგომემი მიმოიხილოს. ღონისძიებაზე, დამსწრეები სასაუკეთესო პრაქტიკებს ეცნობიან ზემოთ აღნიშნული მიმართულებებით.

მიმდიანრე წელს, პლენარული სხდომის მეშვეობით, წევრმა ქვეყნებმა (54 აუდიტის ზედამხედველი ორგანო) ერთმანეთს ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარეს აუდიტის ზედამხედველობასთან დაკავშრებულ მნიშვნელოვან საკითხებზე. მათ გარდა, ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს წამყვანი აუდიტორული ფირმების, აკადემიური წრეების წარმომადგენლებმა და ა.შ.

ღონისძიებამ მოიცვა სასემინარო სესიები მსოფლიოს ექვსი უდიდესი აუდიტორული ქსელის ხელმძღვანელებთან, ინვესტორთა და სხვა დაინტერესებულ პირთა სამუშაო ჯგუფთან (IOSWG). სესიები აგრეთვე ისეთი თემების მიმოხილვას დაეთმო,  როგორიცაა აუდიტის პროფესიის მიმზიდველობა, განვითარება მდგრადობის და გარემოსდაცვითი, სოციალური და მმართველობის ანგარიშგების მარწმუნებელი გარიგებების მიმართულებით და სხვ. გარდა ამისა ღონისძიებაზე გაიმართა პრეზენტაციები ფორუმის წევრი ქვეყნების  ხარისხის მართვის სისტემის მონიტორინგის და აღსრულების სისტემის თაობაზე ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების შესახებ.

აღსანიშნია, ღონისძიების ფარგლებში, ორგანიზაციის საბჭოს ახალი წევრების და თავმჯდომარის ასარჩევად გენერალური ასამბლეის სხდომაც ჩატარდა.