2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარების განაცხადების მიღება დაიწყო

ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (Black Sea Basin CBC) ახალ ეტაპზე გადავიდა - ბენეფიციარებისგან პირველი განაცხადების მიღება 30 მარტს დაიწყო. განაცხადებთან დაკავშირებით დაინტერესებული პირებისთვის, 6 და 11 აპრილს ორი ვებინარი გაიმართება. 

დეტალური ინფორმაციისა და რეგისტრაციისთვის, გთხოვთ გადახვიდეთ ბმულზე. 

შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC) 2007 წლიდან ხორციელდება და საქართველოდან მრავალ ბენეფიციარს აძლევს რეგიონულ პროექტებში მონაწილეობის საშუალებას. პროგრამა მიზნად ისახავს შავი ზღვის აუზის ქვეყნების რეგიონული თანამშრომლობის განვითარებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტურიზმის მდგრადი განვითარება, კულტურა, სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია და ა.შ. პროექტი, სხვა მიზნებთან ერთად, შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ჩართულობით, რეგიონის გარემოს დაცვითი მონიტორინგის განხორციელებას ემსახურება. დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე.