ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

IFIAR-ის აუდიტის ინსპექტირების მეჩვიდმეტე სემინარი ინდონეზიაში გაიმართა

2023 წლის 7-9 მარტს, ინდონეზიაში აუდიტის დამოუკიდებელ საზედამხედველო ორგანოთა საერთაშორისო ფორუმის (IFIAR) აუდიტის ინსპექტირების რიგით მეჩვიდმეტე სემინარი გაიმართა. სემინარს, სხვა წევრ ქვეყნებთან ერთად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. 


სემინარი IFIAR-ის სამუშაო ჯგუფის ორგანიზებით ყოველწლიურად იმართება წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებისთვის. მისი მთავარი მიზანი აუდიტის ინსპექტირების ძლიერი და მდგრადი მოდელის ჩამოყალიბებაა აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესებისთვისა და ინვესტორების დაცულობის უზრუნველსაყოფად. აღნიშნული სემინარი ქმნის პლატფორმას, რომლის მეშვეობითაც წევრი ქვეყნები ერთმანეთს გამოცდილებას და პრაქტიკას უზიარებენ აუდიტორული ფირმების ინსპექტირების კუთხით. ინფორმაციის მსგავსი მიმოცვლა და საუკეთესო პრაქტიკების გამოვლენა, ზედამხედველ ორგანოთა საქმიანობას უფრო კონსისტენტურს და ეფექტურს ხდის.

სემინარზე IFIAR-ის წევრი რეგულატორის წარმომადგენლების მიერ განხილული იყო ეთიკის და ახალი ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1-ის ინპექტირების მიდგომები და პროცესები, ასევე გადასინჯული აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს 315 და ასს 540) ინსპექტირების ტექნიკები. სემინარის მონაწილეებს და დამსწრე დელეგატებს სიტყვით მიმართა ინდონეზიის ფინანსთა მინისტრმა და პროფესიაში მიმდინარე ცვლილებებსა და ახალ გამოწვევებთან დაკავშირებით მისი დაკვირვება გაუზიარა.