2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

„აუდიტის სფეროს განვითარების გრძელვადიანი ხედვა“ - სამსახურმა ღონისძიება გამართა

24 თებერვალს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, აუდიტორებისა და აუდიტორული ფირმების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრირებული აუდიტორული ფირმებისა და აუდიტორებისთვის ონლაინ ღონისძიება გამართა, თემაზე: „აუდიტის სფეროს განვითარების გრძელვადიანი ხედვა“. შეხვედრას ჯამში პროფესიის 160 წარმომადგენელი დაესწრო. 

ღონისძიება სამსახურის საქმიანობის სფეროში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების მიმოხილვასა და აუდიტორიისათვის სამომავლო გეგმების გაზიარებას ისახავდა მიზნად. კერძოდ, მომხსენებლებმა ისეთი თემები მიმოიხილეს, როგორიცაა ხარისხობრივი კატეგორიები, დაგეგმილი ნორმატიული ცვლილებები, სახელმძღვანელოები და სხვ. შეხვედრაზე პანელური დისკუსიაც გაიმართა, თემაზე: მონიტორინგის პროცესში გამოვლენილი ფაქტები და ძირითადი გამოწვევები. 

ღონისძიების დასკვნით ნაწილში სამსახურის წარმომადგენლებმა დამსწრეთა კითხვებს უპასუხეს.