2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურსა და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

აღრიცხვა-ანგარიშგების სფეროს განვითარებისთვის, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური სხვადასხვა მხარესთან თანამშრომლობს და სფეროსთვის სასარგებლო ღონისძიებებს მიმართავს. 

7 ნოემბერს, სამსახურსა და ბუღალტრული რეფორმის ბენეფიციართა ფონდს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოში მიმდინარე ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის ხელშეწყობას ისახავს მიზნად. მემორანდუმის ფარგლებში, მხარეები შემდგომი მიმართულებებით ითანამშრომლებენ: საუკეთესო წლიური ანგარიშისა და გამჭვირვალობის კონკურსის (BARTA) მხარდაჭერა, რეფორმის მხარდამჭერი ღონისძიებების გამართვა და სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ხელშეწყობა. 

მემორენდუმის მიხედვით, კონკურსში გამარჯვებული ანგარიშგებები ანგარიშგების პორტალზე სპეციალური განმასხვავებელი ნიშნით გამოიყოფა.