ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC) ახალ ეტაპზე გადადის

ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული შავი ზღვის აუზის ქვეყნების საზღვრისპირა თანამშრომლობის პროგრამა (CBC) 2007 წლიდან ხორციელდება და საქართველოდან მრავალ ბენეფიციარს აძლევს რეგიონალურ პროექტებში მონაწილეობის საშუალებას. პროგრამა მიზნად ისახავს შავი ზღვის აუზის ქვეყნების რეგიონალური თანამშრომლობის განვითარებას ისეთ სფეროებში, როგორიცაა ტურიზმის მდგრადი განვითარება, კულტურა, სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია და ა.შ. პროექტი, სხვა მიზნებთან ერთად,  შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ჩართულობით, რეგიონის გარემოს დაცვითი მონიტორინგის განხორციელებას ემსახურება. დეტალური ინფორმაცია იხ. ბმულზე

პროგრამის ფარგლებში, 2023 წლიდან ბენეფიციარი ორგანიზაციებისათვის კონკურსები გამოცხადდება, რაც მუნიციპალიტეტებს, სამოქალაქო საზოგადოებრივ და სხვა არაკომერციულ ორგანიზაციებს დაფინანსების მოსაპოვებლად განაცხადების წარდგენის შესაძლებლობას მისცემს. 

საქართველოს მხრიდან, პროგრამაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური მონაწილეობს. სამსახური პროგრამის ცალკეული ასპექტის განხილვასა და ელექტრონული სისტემის ადმინისტრირების მიმართულებებშია ჩართული. გარდა ამისა, აღსანიშნია, რომ ბენეფიციარები, პროგრამის ფარგლებში გაწეული ხარჯების დადასტურებისთვის, სამსახურის რეესტრებში არსებული, გარკვეული კატეგორიის აუდიტორული ფირმების მომსახურებით სარგებლობენ. 

ამ ეტაპზე, პროგრამის ფარგლებში, პოტენციური ბენეფიციარებისათვის საინფორმაციო შეხვედრებია დაგეგმილი. თბილისში შეხვედრა 15 ნოემბერს გაიმართება.