2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

განცხადება სუბიექტებისთვის - წარდგენის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა

2022 წელს, ანგარიშგების წარდგენის რეკორდული მაჩვენებელი დაფიქსირდა - ანგარიშგება რეპორტალზე უკვე 70 ათასამდე საწარმომ წარადგინა. 

მიმდინარე წელს, გამომდინარე იქიდან, რომ 1 ოქტომბერი არასამუშაო დღე გახლდათ, კანონის შესაბამისად, ყველა კატეგორიის სუბიექტს 2021 საანგარიშგებო წლის წლიური ანგარიშგების წარადგინა 3 ოქტომბრის ჩათვლით მოეთხოვებოდათ. 
ანგარიშგებების წარდგენა ხელს უწყობს გამჭვირვალე ბიზნესგარემოს ჩამოყალიბებასა და საწარმოთა განვითარებას, ამიტომ, მნიშვნელოვანია საწარმოთა მაღალი აქტიურობა კვლავ გაგრძელდეს - გაცნობებთ, რომ წარდგენის პროცესი კვლავ გრძელდება.

შეგახსენებთ, რომ სუბიექტები უკვე 5 წელია ანგარიშგებას რეპორტალზე წარადგენენ. წარდგენის სტატისტიკა წლების მიხედვით შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიშგების პორტალზე. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული სტატისტიკა რეგულარულ რეჟიმში ახლდება. 

აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმის მიზნებიდან გამომდინარე, წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხის ზრდის ხელშესაწყობად, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური სხვადასხვა ღონისძიებას მიმართავს. მიმდინარე წელს, სამსახურმა 8 ღონისძიება გამართა საწარმოთათვის აქტუალურ საკითხებზე ინფორმაციის გასაზიარებლად და წარდგენის პროცესის გასამარტივებლად. გარდა ამისა, ამავე მიზნით, სამსახურმა მონაწილეობა მიიღო პროფესიული ორგანიზაციების მიერ საწარმოთათვის გამართულ შეხვედრებში. ღონისძიებებს საერთო ჯამში 1000-ზე მეტი დაინტერესებული პირი დაესწრო.

ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გამარტივებისთვის, სამსახურმა ასევე ვიდეოინსტრუქციები მოამზადა და ვებგვერდსა და სოციალურ ქსელებში განათავსა. სუბიექტებისთვის აქტუალური საკითხებიდან გამომდინარე, განახლდა ხშირად დასმული კითხვების გვერდიც. სამსახური მადლობას უხდის თითოეული სუბიექტის ხელმძღვანელობას და პროფესიის წარმომადგენლებს, რომლებიც აღრიცხვა-ანგარიშგების რეფორმის მნიშვნელობას იზიარებენ და ფინანსურ და მმართველობის ინფორმაციას რეპორტალზე წარადგენენ.

იმ საწარმოებს, რომლებსაც ჯერ არ წარუდგენიათ ანგარიშგება, სამსახური მოუწოდებს უმოკლეს ვადაში წარადგინონ.