სამსახურის წარმომადგენლები ფასს ფონდის ყოველწლიურ საერთაშორისო კონფერენციას დაესწრნენ

26-27 სექტემბერს, ლონდონში, ფასს ფონდმა ანგარიშგების სტანდარტების დამდგენთა საერთაშორისო კონფერენცია გამართა. კონფერენციას, რომელიც ყოველწლიურად იმართება, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. 

კონფერენცია ფასს ფონდის მიმდინარე პროექტებისა და სამუშაო გეგმის მიმოხილვას ისახავდა მიზნად. დამსწრეებს შესაძლებლობა მიეცათ პირადად ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) წევრებისგან მოესმინათ სფეროსთან დაკავშირებული სიახლეები ფასს სტანდარტებსა და მსს ფასს სტანდარტში დაგეგმილი ცვლილებების მიმართულებით. გარდა ამისა, აუდიტორია სტანდარტების დადგენის პროცესში მონაწილეობის გზებსაც გაეცნო. 

სამსახური ყოველთვის აქტიურად ერთვება სფეროში მიმდინარე მოვლენებში, რათა დროულად მოახდინოს საზოგადოების ინფორმირება დაგეგმილი პროექტებისა და ცვლილებების შესახებ. ფასს სტანდარტთან დაკავშირებული სიახლეების შესახებ, სამსახური ყოველწლიურად მართავს ღონისძიებას ფასს ფონდიდან მოწვეული მომხსენებლების მეშვეობით. გაცნობებთ, რომ აღნიშნული ღონისძიება 2022 წლის დეკემბერშიც გაიმართება, სადაც დაინტერესებული პირები ყველაზე აქტუალურ თემებს გაეცნობიან. 

აქვე შეგახსნებთ, რომ სამსახური ყოველწლიურად ქართულ ენაზე თარგმნის ფასს სტანდარტებსა და მათში განხორციელებულ ცვლილებებს. აღსანიშნია, რომ 2021-2022 წლებში, საქართველო პირველია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც თარგმნეს და სამოქმედოდ შემოიღეს ლურჯი წიგნის გამოცემა.