2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

5 ქალაქი, 8 შეხვედრა - სამსახურმა მე-4 კატეგორიის საწარმოთათვის ღონისძიებები გამართა

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა 2016 წელს ანგარიშგების პორტალი - რეპორტალი შექმნა, სადაც საქართველოში მოქმედი ყველა კატეგორიის საწარმო წარადგენს ანგარიშგებას. ერთიანი საინფორმაციო სივრცე, საწარმოებს საშუალებას აძლევს ფართო აუდიტორიას აჩვენონ რამდენად სანდო და სტაბილურია მათი ბიზნესი, რაც მათ ახალი საქმიანი პარტნიორების მოიზიდვაში ეხმარება და ფინანსებს უფრო ხელმისაწვდომს ხდის.  

აღსანიშნია, რომ წარდგენის მაჩვენებელი ყოველწლიურად ინარჩუნებს მაღალ ნიშნულს. 2021 წელს, წარდგენის მაჩვენებელმა სდპ, I, II, III კატეგორიებისთვის - 95%, ხოლო IV კატეგორიის საწარმოების გათვალისწინებით 80% შეადგინა. 

იმისათვის, რომ აღრიცხვა-ანგარიშგების სფერო გაძლიერდეს და წარდგენილი ანგარიშგებების ხარისხი გაიზარდოს, სამსახური დაარსების დღიდან აქტიურ კომუნიკაციაშია დაინტერესებულ პირებთან, ღიაა უკუკავშირისთვის და სხვადასხვა გზით უზრუნველყოფს აქტუალური ინფორმაციის გავრცელებას. სამსახური ყოველწლიურად მართავს შეხვედრებს სხვადასხვა კატეგორიის საწარმოსთან რეფორმასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებთან დაკავშირებით. ღონისძიებები საზოგადოების ინფორმირებას, წარდგენის პროცესის გამარტივებასა და ხარისხის გაუმჯობესებას ემსახურება. 

პანდემიიდან გამომდინარე, 2019-2021 წლებში სამსახური ღონისძიებებს ვირტუალურად მართავდა. თუმცა, საჭიროებიდან გამომდინარე, მიმდინარე წელს წინასწარი გამოკითხვა ჩატარდა და შედეგების შესაბამისად, მე-4 კატეგორიის საწარმოთა წარმომადგენლებისთვის, სექტემბრის თვეში 5 სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა ღონისძიებები: ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმში, თბილისსა და თელავში. ღონისძიებები ანგარიშგების წარდგენის პროცესისა და მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის მიმოხილვას ემსახურებოდა. მათ ჯამში 700-მდე ბუღალტერი დაესწრო. 

ღონისძიების ფარგლებში, დამსწრეებს მე-4 კატეგორიის საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტის თვითსწავლების სახელმძღვანელო გადაეცათ, რომელიც მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა. 

 

 

 

* შეგახსენებთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სუბიექტები წლიურ ანგარიშგებას ანგარიშგების პორტალზე წარადგენენ არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა. თუმცა, ვინაიდან, მიმდინარე წელს, 1 ოქტომბერი არასამუშაო დღეა, 2021 წლის საანგარიშგებო პერიოდის წლიური ანგარიშგების წარდგენა საწარმოებს შეუძლიათ არაუგვიანეს 3 ოქტომბრისა.