2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

შეტყობინება სუბიექტებისთვის

შეგახსენებთ, რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სდპ-ები და ყველა კატეგორიის სუბიექტი წლიურ ანგარიშგებას ანგარიშგების პორტალზე წარადგენს არაუგვიანეს 1 ოქტომბრისა.

თუმცა, ვინაიდან, მიმდინარე წელს, 1 ოქტომბერი არასამუშაო დღეა, კანონის შესაბამისად, ყველა კატეგორიის სუბიექტმა 2021 საანგარიშგებო წლის წლიური ანგარიშგება უნდა წარადგინოს არაუგვიანეს 3 ოქტომბრისა (3 ოქტომბრის ჩათვლით).

იმ შემთხვევაში, თუ სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდი არ ემთხვევა კალენდარულ წელს, ანგარიშგების წარდგენა უნდა მოხდეს მისი ხელმისაწვდომობისთანავე, დაუყოვნებლივ, მაგრამ საანგარიშგებო პერიოდის დასრულებიდან არაუგვიანეს 9 თვისა. ანგარიშგების წარდგენის პროცესის გამარტივებისთვის, გთხოვთ იხილოთ სამსახურის მიერ მომზადებული ვიდეოინსტრუქციები და „ხშირად დასმული კითხვები“.

ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვმართოთ წერილით https://saras.gov.ge/ms/ სისტემის საშუალებით, ან დაგვირეკოთ ცხელ ხაზზე.  

ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულების საფუძველია „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“  საქართველოს კანონის მე-9 და 28-ე მუხლები. 

შეგახსენებთ, რომ სუბიექტები უკვე 5 წელია ანგარიშგებას რეპორტალზე წარადგენენ. წარდგენის მაჩვენებელმა სდპ, I, II, III კატეგორიებისთვის - 95%, ხოლო IV კატეგორიის საწარმოების გათვალისწინებით 80% შეადგინა. სამსახური მადლობას უხდის საწარმოებს და იმედოვნებს, რომ აღნიშნული მაჩვენებელი მიმდინარე წელსაც შენარჩუნდება.