2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის წარმომადგენლები საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის მე-2 თემატური ჯგუფის მე-7 სხდომაზე იმყოფებოდნენ

7 ივლისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენლები სამუშაო ვიზიტით ბრიუსელში საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების ეკონომიკური და დარგობრივი თანამშრომლობის ქვეკომიტეტის სხდომაზე იმყოფებოდნენ.

შეხვედრაზე სამსახურის წარმომადგენლებმა ევროკავშირის მხარეს წარუდგინეს ინფორმაცია აღრიცხვა-ანგარიშგების და აუდიტის რეფორმის მიმდინარეობის შესახებ, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება. სამსახურის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საკითხებზე. ხაზი გაესვა სამსახურის ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ სფეროებთან მიმართებით საქართველოს კანონმდებლობის დაახლოებას ევროკავშირის დირექტივებთან და რეგულაციებთან, მათ შორის მცირე და საშუალო საწარმოების ხელშეწყობის მიმდინარე პროგრესსაც. გარდა ამისა, სამსახურის წარმომადგენლებმა ისაუბრეს განხორციელებულ და დაგეგმილ პროექტებზეც. 

ასოცირების ხელშეკრულების შესრულების ფარგლებში, სამსახურის მხრიდან ვალდებულებების შესრულება და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის არსებული თანამშრომლობა ევროკავშირი-საქართველოს დარგობრივი თანამშრომლობის კომიტეტმა დადებითად შეაფასა.