ანგარიშგების წარდგენის პროცესი გრძელდება! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურის წარმომადგენელმა ბუღალტრებისთვის განკუთვნილ შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა

17 ივნისს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის წარმომადგენელმა ბუღალტერთა კავშირის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. ღონისძიებაზე აუდიტორიის წინაშე წარდგნენ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლებიც.

შეხვედრა საგადასახადო ცვლილებებისა და ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებული საკითხების მიმოხილვას დაეთმო. სამსახურის წარმომადგენელმა ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, პროგრამულ განახლებასა და სხვა სიახლეებზე ისაუბრა.