ანგარიშგების წარდგენის ბოლო ვადაა 2 ოქტომბერი. ანგარიშვალდებულმა სუბიექტებმა ანგარიშგება უნდა წარმოადგინონ დაუყოვნებლივ, ანგარიშგების ხელმისაწვდომობისთანავე.

სამსახურის ვებგვერდს აუდიტის კომიტეტებისთვის ახალი ჩანართი დაემატა

აუდიტის კომიტეტების ეფექტური ფუნქციონირების ხელშეწყობისათვის, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური, მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით, ევროკავშირისა და მსოფლიო ბანკის ერთობლივი ფინანსური ჩართულობისა და ანგარიშვალდებულების პროექტის ფარგლებში, სხვადასხვა ღონისძიებას ახორციელებს. 

სამსახურმა, ამ მიმართულებით, აუდიტის კომიტეტებისთვის მნიშვნელოვანი და საყურადღებო სახელმძღვანელოების თარგმნა დაიწყო. შესაბამისად, სამსახურის ვებგვერდს ახალი ჩანართი დაემატა, სადაც აღნიშნული დოკუმენტები განთავსდება. სახელმძღვანელოები ისეთ თემებს შეეხება, როგორიცაა აუდიტის კომიტეტების სტრუქტურული მოწყობა, აუდიტის ხარისხის ინდიკატორების გამოყენება, აუდიტის კომიტეტების ზედამხედველ ორგანოებთან ურთიერთობა და ა.შ. 

აღსანიშნია, რომ გარდა ამისა, სამსახური მსოფლიოში არსებული საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, სახელმძღვანელოებს შეიმუშავებს და ვებგვერდზე განათავსებს.

პარალელურად, სამსახური აუდიტის კომიტეტებთან სხვა მიმართულებებითაც გააგრძელებს მუშაობას და შეხვედრებს გამართავს. შეხვედრებზე, აუდიტის კომიტეტები მნიშვნელოვან ინფორმაციას გაეცნობიან.