2023 წლის საანგარიშგებო პერიოდზე, ანგარიშგების წარდგენის პროცესი დაწყებულია! გთხოვთ, წარმოადგინოთ ანგარიშგება დაუყოვნებლივ, ხელმისაწვდომობისთანავე

სამსახურსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

სფეროს განვითარებისთვის, საერთაშორისო სტანდარტების, ტერმინოლოგიის და სხვა დამხმარე მასალების ქართულენოვანი თარგმანის ხარისხის შენარჩუნება და გაუმჯობესებაა აუცილებელი. აღნიშნული მიმართულებით, ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური სხვადასხვა ღონისძიებას მიმართავს. 

სწორედ ამიტომ, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის მიზანი ანგარიშგება-აუდიტის სფეროს ტერმინოლოგიის და დარგობრივი მასალის თარგმანის ხარისხის ამაღლებაა. გარდა ამისა, მხარეები ონლაინ ლექსიკონის განვითარებისა და დახვეწის კუთხითაც ითანამშრომლებენ. 

შეგახსენებთ, რომ ფინანსური ანგარიშებისა (IFRS) და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA) ონლაინ ლექსიკონი სამსახურის ინიციატივით შეიქმნა და იგი 3000-მდე ტერმინის თარგმანს მოიცავს. ლექსიკონი ამ ეტაპზე განახლების პროცესშია და უახლოეს მომავალში სამსახური განახლებულ ვერსიას შემოგთავაზებთ.