განახლებული სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-თან დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებაზე

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა საწარმოთათვის მნიშვნელოვანი დოკუმენტი - სახელმძღვანელო მითითებები COVID-19-თან დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებაზე - განაახლა. 

სახელმძღვანელო მითითებები იმ მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხება, რომელთა წინაშეც სუბიექტები კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) ზეგავლენის შედეგად შეიძლება აღმოჩნდნენ ფინანსური და მმართველობის ანგარიშგებების მომზადებისას. აღსანიშნია, რომ COVID-19-თან დაკავშირებით ძალაში რჩება წინა პერიოდში გაცემული რეკომენდაციების ნაწილი.